پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دانشکده علوم پزشکی

مسابقات

اخبار
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۲۹۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ 
۹:۴۵:۵۳
کد خبر : ۲۹۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ 
۱۱:۴۷:۴۶

تقویم آموزشی

انتخاب واحد : 

۹۸/۰۶/۰۹ تا ۹۸/۰۶/۲۱

شروع کلاس ها :

۹۸/۰۶/۲۳

حذف و اضافه :

۹۸/۰۷/۰۶ تا ۹۸/۰۷/۱۱

پایان کلاس ها :

۹۸/۱۰/۱۲

امتحانات :

۹۸/۱۰/۱۴ تا ۹۸/۱۰/۲۶


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0